Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina

Lenke: Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Psykisk helse

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk