Klinisk verktøykasse

Lenke: Klinisk verktøykasse

Description:

I Klinisk verktøykasse finner du vurderingsinstrumenter, kjernesett, faglige anbefalinger, kvalitetsindikatorer, fagprosedyrer og ressursbanker til bruk i klinikk og forskning innen revmatologisk rehabilitering..

Tema: Muskel og skjelett

Emner: Revmatologi

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Diakonhjemmet sykehus

Språk: Norsk