Flere ressurser kuttes fra Helsebiblioteket fra januar

Flere ressurser kuttes fra Helsebiblioteket fra januar
Cochrane Library er blant ressursene som nå kuttes. Ill.: Cochrane Colaboration

Lenke: Flere ressurser kuttes fra Helsebiblioteket fra januar

Intro:

Kutt i Folkehelseinstituttets budsjett fører til at norsk helsepersonell mister gratis tilgang til flere kunnskapsressurser ved nyttår, deriblant Cochrane Library og New England Journal of Medicine.

Først publisert: 09.12.2022

Tema: Om Helsebiblioteket

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Dagens Medisin

Språk: Norsk