Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten

Lenke: Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten

Intro:

Bivirkningssøket mottar Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2021.

Først publisert: 20.06.2022

Tema: Om Helsebiblioteket

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk