Legevakthåndboken

Lenke: Legevakthåndboken

Description:

Praktisk håndbok til bruk for helsepersonell på legevakt. Innholder diagnostikk og behandling av symptomer og tilstander, livredning og andre prosedyrer for de mest kritiske tilstandene, håndtering av skader og ulykker samt informasjon om administrative forhold.

Tema: Oppslagsverk, Norske oppslagsverk

Emner: Diagnostikk og utredning, Akuttmedisin, Legevakt, Oppslagsverk

Dokumenttype: Oppslagsverk

Utgiver: Gyldendal Akademisk, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Språk: Norsk