theNNT

Lenke: theNNT

Description:

NNT-gruppen består av leger som har utviklet et rammeverk for å evaluere kunnskapsbaserte studier, gjerne systematiske oversikter fra Cochrane.

Tema: Oppsummert forskning

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: The NNT Group

Språk: Norsk