Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Lenke: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Description:

NLB er et statlig institusjon underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle som har dysleksi, svaksynte eller har andre vansker med å lese vanlige bøker kan låne lydbøker, punktskriftsbøker og elektroniske bøker her, dersom behovet er dokumentert av fagperson.

 

Først publisert: 05.07.2011

Sist faglig oppdatert: 05.07.2011

Tema: Øye

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Språk: Norsk