Demens og delir, Nevro-NEL

Lenke: Demens og delir, Nevro-NEL

Tema: Nevrologi, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Delirium

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Norsk nevrologisk forening, Norsk Helseinformatikk (NHI)

Språk: Norsk