Skriftlig og muntlig informasjon sammenlignet med muntlig informasjon alene for pasienter som utskrives fra akutte sykehusopphold til hjemmet.

Lenke: Skriftlig og muntlig informasjon sammenlignet med muntlig informasjon alene for pasienter som utskrives fra akutte sykehusopphold til hjemmet.

Original tittel: Written and verbal information versus verbal information only for patients being discharged from acute hospital settings to home

Først publisert: 20.10.2003

Sist faglig oppdatert: 20.10.2003

Tema: DPS, Akuttpsykiatri

Emner: Informasjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English