Lysterapi for å forbedre kognisjon, dagliglivsaktiviteter, søvn, utfordrende atferd og psykiatriske forstyrrelser ved demens

Lenke: Lysterapi for å forbedre kognisjon, dagliglivsaktiviteter, søvn, utfordrende atferd og psykiatriske forstyrrelser ved demens

Original tittel: Light therapy for improving cognition, activities of daily living, sleep, challenging behaviour, and psychiatric disturbances in dementia

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 04.02.2004

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Lysterapi, Demens, Atferd, Søvnforstyrrelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English