Distraksjonsteknikker for schizofreni

Lenke: Distraksjonsteknikker for schizofreni

Original tittel: Distraction techniques for schizophrenia

Først publisert: 19.09.2007

Sist faglig oppdatert: 24.01.2005

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Psykoterapi, Opplæringstiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English