Azapironer ved generalisert angstlidelse

Lenke: Azapironer ved generalisert angstlidelse

Original tittel: Azapirones for generalized anxiety disorder

Først publisert: 15.09.2005

Sist faglig oppdatert: 19.07.2006

Tema: Angst

Emner: Legemidler, Angst

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English