Botreningsprogrammer for å forbedre utfall for unge mennesker som forlater omsorgssystemet

Lenke: Botreningsprogrammer for å forbedre utfall for unge mennesker som forlater omsorgssystemet

Original tittel: Independent living programmes for improving outcomes for young people leaving the care system

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 19.07.2006

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Boligforhold

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English