Media-baserte atferdstiltak for barn med atferdsproblemer

Lenke: Media-baserte atferdstiltak for barn med atferdsproblemer

Original tittel: Media-based behavioural treatments for behavioural disorders in children

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 25.01.2006

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Atferd

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English