Antipsykotisk medikamentell behandling av schizofreni som oppstod i barndommen

Lenke: Antipsykotisk medikamentell behandling av schizofreni som oppstod i barndommen

Original tittel: Antipsychotic medication for childhood-onset schizophrenia

Først publisert: 18.07.2017

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English