Kognitiv atferdsterapi for antisosial atferd hos ungdom under institusjonsbehandling

Lenke: Kognitiv atferdsterapi for antisosial atferd hos ungdom under institusjonsbehandling

Original tittel: Cognitive‐behavioral treatment for antisocial behavior in youth in residential treatment

Først publisert: 17.01.2007

Tema: Personlighetsforstyrrelser, Psykoterapi

Emner: Barn og unge, Psykoterapi, Boligforhold

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English