Kognitive atferdsintervensjoner for forebygging av gjengtilknytning hos barn og unge (7-16)

Lenke: Kognitive atferdsintervensjoner for forebygging av gjengtilknytning hos barn og unge (7-16)

Original tittel: Cognitive-behavioural interventions for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16)

Først publisert: 23.04.2008

Sist faglig oppdatert: 23.04.2008

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykoterapi

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Voldsrisiko og kriminalitet, Atferd, Forebygging, Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English