Paliperidon mot schizofreni

Lenke: Paliperidon mot schizofreni

Original tittel: Oral paliperidone for schizophrenia

Først publisert: 23.04.2008

Sist faglig oppdatert: 23.04.2008

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English