Seponering av medikamentell behandling hos pasienter med schizofreni som er stabile på klorpromazin

Lenke: Seponering av medikamentell behandling hos pasienter med schizofreni som er stabile på klorpromazin

Original tittel: Cessation of medication for people with schizophrenia already stable on chlorpromazine

Først publisert: 24.01.2007

Sist faglig oppdatert: 24.01.2007

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English