Strategier for øke effekten av medikamentell behandling ved behandlingsresistente angstlidelser

Lenke: Strategier for øke effekten av medikamentell behandling ved behandlingsresistente angstlidelser

Original tittel: Pharmacotherapy augmentation strategies in treatment-resistant anxiety disorders

Description:Først publisert: 18.09.2006

Sist faglig oppdatert: 18.09.2006

Tema: Angst

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English