Utdeling av mat på skolen for å bedre fysisk og psykososial helse blant vanskeligstilte barneskolebarn

Lenke: Utdeling av mat på skolen for å bedre fysisk og psykososial helse blant vanskeligstilte barneskolebarn

Original tittel: School feeding for improving the physical and psychosocial health of disadvantaged elementary school children

Først publisert: 24.01.2007

Sist faglig oppdatert: 24.01.2007

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Mat, Psykososiale tiltak, Overvekt og fedme, Ernæring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English