Haloperidol versus klorpromazin ved schizofreni

Lenke: Haloperidol versus klorpromazin ved schizofreni

Original tittel: Haloperidol versus chlorpromazine for schizophrenia

Først publisert: 15.11.2013

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English