Musikkterapi for lidelser i det autistiske spektrum

Lenke: Musikkterapi for lidelser i det autistiske spektrum

Original tittel: Music therapy for autistic spectrum disorder

Først publisert: 08.10.2008

Sist faglig oppdatert: 08.10.2008

Tema: Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Psykososiale tiltak, Autismespektrumlidelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English