Økonomiske ytelser for barnehelse og trivsel i lavinntektsfamilier eller sosialt vanskeligstilte familier i i-land

Lenke: Økonomiske ytelser for barnehelse og trivsel i lavinntektsfamilier eller sosialt vanskeligstilte familier i i-land

Original tittel: Financial benefits for child health and well-being in low income or socially disadvantaged families in developed world countries

Først publisert: 23.04.2008

Sist faglig oppdatert: 23.04.2008

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Psykososiale tiltak, Sosial ulikhet i helse, Familietiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English