Okskarbazepin i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Lenke: Okskarbazepin i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Original tittel: Oxcarbazepine in the maintenance treatment of bipolar disorder

Først publisert: 23.01.2008

Sist faglig oppdatert: 23.01.2008

Tema: Depresjon og mani

Emner: Bipolar lidelse, Antiepileptika, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English