Antidepressiva mot depresjon sammenlignet med placebo, i primærhelsetjenesten

Lenke: Antidepressiva mot depresjon sammenlignet med placebo, i primærhelsetjenesten

Original tittel: Antidepressants versus placebo for depression in primary care

Først publisert: 08.07.2009

Sist faglig oppdatert: 08.07.2009

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon, Helsetjeneste, Antidepressiva, Placebo, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English