Behandling av kokainavhengighet

Lenke: Behandling av kokainavhengighet

Description:

Systematisk litteratursøk etter tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling.

Sist faglig oppdatert: 01.01.2014

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Helsetjeneste, Sentralstimulerende, Narkotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk