Informasjonstiltak for å redusere eller eliminere vold og fremme fysisk og psykososial velvære hos kvinner som har vært utsatt for mishandling av en partner

Lenke: Informasjonstiltak for å redusere eller eliminere vold og fremme fysisk og psykososial velvære hos kvinner som har vært utsatt for mishandling av en partner

Original tittel: Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and psychosocial well‐being of women who experience intimate partner abuse

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 03.12.2015

Tema: Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Informasjon, Psykososiale tiltak, Kvinner, Voldsrisiko og kriminalitet, Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English