Psykologiske behandlinger i håndteringen av irritabel tarm-syndrom

Lenke: Psykologiske behandlinger i håndteringen av irritabel tarm-syndrom

Original tittel: Psychological treatments for the management of irritable bowel syndrome

Tema: Psykoterapi, Kropp og sinn

Emner: Kropp og sinn, Fordøyelsessystemet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk