Tvangsbehandling av opioidavhengige

Lenke: Tvangsbehandling av opioidavhengige

Description:

Kunnskapsoppsummering med tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige.

Først publisert: 08.07.2009

Sist faglig oppdatert: 09.09.2014

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Opioidavhengighet, Tvang

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk