Ziprasidon versus andre atypiske antipsykotika mot schizofreni

Lenke: Ziprasidon versus andre atypiske antipsykotika mot schizofreni

Original tittel: Ziprasidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia

Først publisert: 07.10.2009

Sist faglig oppdatert: 07.10.2009

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English