Kolinerge legemidler for antipsykotikaindusert tardiv dyskinesi

Lenke: Kolinerge legemidler for antipsykotikaindusert tardiv dyskinesi

Original tittel: Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

Først publisert: 17.01.2018

Sist faglig oppdatert: 17.01.2018

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemidler, Antipsykotika, Bivirkninger

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English