Rehabiliteringstiltak for å bedre fysiske og psykososiale funksjoner etter hoftebrudd hos eldre mennesker

Lenke: Rehabiliteringstiltak for å bedre fysiske og psykososiale funksjoner etter hoftebrudd hos eldre mennesker

Original tittel: Rehabilitation interventions for improving physical and psychosocial functioning after hip fracture in older people

Først publisert: 20.01.2010

Sist faglig oppdatert: 20.01.2010

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Psykososiale tiltak, Rehabilitering, Hoftebrudd

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English