Effekt av tobakksreklame og -promotering for økende røykevaner hos ungdom

Lenke: Effekt av tobakksreklame og -promotering for økende røykevaner hos ungdom

Original tittel: Impact of tobacco advertising and promotion on increasing adolescent smoking behaviours

Først publisert: 19.09.2007

Sist faglig oppdatert: 05.10.2011

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Barn og unge, Tobakk, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English