Hjemmebaserte tiltak for utvikling av førskolebarn fra vanskeligstilte familier

Lenke: Hjemmebaserte tiltak for utvikling av førskolebarn fra vanskeligstilte familier

Original tittel: Home-based child development interventions for preschool children from socially disadvantaged families

Først publisert: 07.12.2011

Sist faglig oppdatert: 07.12.2011

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Familietiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English