Individuelle og gruppe-baserte foreldreomsorgsprogrammer for å bedre psykososiale utfall hos tenåringsforeldre og barna deres

Lenke: Individuelle og gruppe-baserte foreldreomsorgsprogrammer for å bedre psykososiale utfall hos tenåringsforeldre og barna deres

Original tittel: Individual and group-based parenting programmes for improving psychosocial outcomes for teenage parents and their children

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 16.03.2011

Tema: Psykoterapi

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Opplæringstiltak, Familietiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English