Samfunnstiltak for å forhindre røyking blant unge

Lenke: Samfunnstiltak for å forhindre røyking blant unge

Original tittel: Community interventions for preventing smoking in young people

Først publisert: 06.07.2011

Sist faglig oppdatert: 06.07.2011

Tema: Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Tobakk

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English