Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer

Lenke: Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer

Original tittel: The effects of sexual therapy interventions for sexual problems

Først publisert: 01.01.2012

Tema: Seksuell helse, Psykoterapi, Kjønn og seksualitet

Emner: Psykoterapi, Seksuell helse, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk