Gruppebaserte foreldreprogrammer i atferds- og kognitiv trening for tidlig utviklede atferdsproblemer hos barn i alderen 3 til 12 år.

Lenke: Gruppebaserte foreldreprogrammer i atferds- og kognitiv trening for tidlig utviklede atferdsproblemer hos barn i alderen 3 til 12 år.

Original tittel: Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years

Først publisert: 05.02.2012

Sist faglig oppdatert: 05.02.2012

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykoterapi

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Psykoterapi, Foreldre, Oppfølging, Atferd, Familietiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English