Individuell psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse ved alvorlig psykisk sykdom

Lenke: Individuell psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse ved alvorlig psykisk sykdom

Original tittel: Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness

Først publisert: 23.07.2001

Sist faglig oppdatert: 23.07.2001

SNOMED-CT: Psychotherapy, Schizophrenia

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English

Alternativ tittel: Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness