Opplæring av helsepersonell i tiltak for røykeslutt

Lenke: Opplæring av helsepersonell i tiltak for røykeslutt

Original tittel: Training health professionals in smoking cessation

Først publisert: 16.05.2012

Sist faglig oppdatert: 16.05.2012

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Helsepersonell, Tobakk

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English