Psykologisk behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos barn og ungdom

Lenke: Psykologisk behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos barn og ungdom

Original tittel: Psychological therapies for the treatment of post‐traumatic stress disorder in children and adolescents

Først publisert: 12.12.2012

Sist faglig oppdatert: 12.12.2012

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English