Sosiale ferdighetsgrupper for personer mellom 6 og 21 med autismespektrum-forstyrrelser (ASD)

Lenke: Sosiale ferdighetsgrupper for personer mellom 6 og 21 med autismespektrum-forstyrrelser (ASD)

Original tittel: Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD)

Først publisert: 11.07.2012

SNOMED-CT: Social skills training

Tema: Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Autismespektrumlidelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English