Tiltak for røykeslutt hos innlagte pasienter

Lenke: Tiltak for røykeslutt hos innlagte pasienter

Original tittel: Interventions for smoking cessation in hospitalised patients

Først publisert: 01.08.2012

Sist faglig oppdatert: 15.05.2012

SNOMED-CT: Smoke, Hospitalist

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Tobakk

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English

Alternativ tittel: Interventions for smoking cessation in hospitalised patients