Trisykliske antidepressiver ved autismespektrumforstyrrelser hos barn og ungdom

Lenke: Trisykliske antidepressiver ved autismespektrumforstyrrelser hos barn og ungdom

Original tittel: Tricyclic antidepressants for autism spectrum disorders (ASD) in children and adolescents

Først publisert: 14.03.2012

Sist faglig oppdatert: 14.03.2012

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Antidepressiva, Autismespektrumlidelser, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English