Ziprasidon ved schizofreni og alvorlig psykisk sykdom

Lenke: Ziprasidon ved schizofreni og alvorlig psykisk sykdom

Original tittel: Ziprasidone for schizophrenia and severe mental illness

Sist faglig oppdatert: 23.10.2000

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemidler, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English