Zotopin sammenlignet med andre atypiske antipsykotika mot schizofreni

Lenke: Zotopin sammenlignet med andre atypiske antipsykotika mot schizofreni

Original tittel: Zotepine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia

Først publisert: 06.10.2010

Sist faglig oppdatert: 06.10.2010

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English