Antikolinerg medisinering for non-klozapin nevroleptika-indusert hypersalivering hos mennesker med schizofreni

Lenke: Antikolinerg medisinering for non-klozapin nevroleptika-indusert hypersalivering hos mennesker med schizofreni

Original tittel: Anticholinergic medication for non-clozapine neuroleptic-induced hypersalivation in people with schizophrenia

Først publisert: 19.12.2013

Sist faglig oppdatert: 19.12.2013

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler, Bivirkninger

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English