Behandlingsstrategier for seksuell dysfunksjon framkalt av antidepressiver

Lenke: Behandlingsstrategier for seksuell dysfunksjon framkalt av antidepressiver

Original tittel: Strategies for managing sexual dysfunction induced by antidepressant medication

Først publisert: 31.05.2013

Sist faglig oppdatert: 31.05.2013

Tema: Depresjon og mani, Kjønn og seksualitet

Emner: Depresjon, Seksuell dysfunksjon, Bivirkninger, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English