Intermitterende legemiddelteknikker mot schizofreni

Lenke: Intermitterende legemiddelteknikker mot schizofreni

Original tittel: Intermittent drug techniques for schizophrenia

Først publisert: 20.07.2013

Sist faglig oppdatert: 20.07.2013

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler, Antipsykotika, Forebygging, Bivirkninger

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English